Undergraduate Download

INDUSTRIAL TRAINING/PRACTICUM DOCUMENTS

GENERAL DOCUMENTS

? Industrial Training guidebook SMMTC

? Practicum Logbook

? Practicum attendance

?

?A. DOCUMENTS FOR COMMUNICATION PROGRAMME

?? Industrial training guidebook for Communication

?? Practicum employer assessment for Communication

?? Practicum visiting supervisor assessment for Communication

?

B. DOCUMENTS FOR MEDIA TECHNOLOGY PROGRAMME

??Practicum employer assessment for Media Technology

? Practicum visiting supervisor assessment for Media Technology

?

C. DOCUMENTS FOR MULTIMEDIA TECHNOLOGY PROGRAMME

? Employer Confidential Report

? Supervisor Report

?

?

?MISC. DOCUMENTS

? Panduan Akademik UUM CAS 2015/2016 (zip)

? Borang Permohonan Mendapatkan Maklumat Kajian/Temu duga Syarikat (doc)
? Application to Discontinue from Study (doc)
? Application for Deferment of Study (doc)
? Borang Permohonan Pertukaran Mod Pengajian (doc)
? Permohonan Tarik Diri (doc)
? Permohonan Penangguhan Pengajian (doc)
? Permohonan Pemindahan Kredit (doc)
? Borang Pembetulan Biodata Pelajar (doc)? ?

Connect with us

School of Multimedia Technology and Communication (SMMTC),
UUM College of Arts and Sciences,
Univeristi Utara Malaysia,
06010 UUM Sintok,
Kedah Darul Aman, Malaysia

  • Phone:?+604 928 5800 /5801 / 5802 / 5803

  • fax:?+604 928 5804

  • email:?mmtc@uum.edu.my

?

Search